Khair Ul Bashar Par Lakhon Salam

Khairul bashar par lakho’n salam
Lakho’n durood aur lakho’n salam

Jinn-o-malayak Tere ghulam
Sab se siwa hai Tera makam
Yaasi’n-o-Taha Tere hi naam

Khairul bashar par lakho’n salam
Lakho’n durood aur lakho’n salam

Aala se aala tera mokam
Sab ambiya ka Tu hai imam
Qul auliya hain Tere ghulam

Khairul bashar par lakho’n salam
Lakho’n durood aur lakho’n salam

Arsh-e-bari’n tak charcha Tera
Shams-o-Qamar hain sadqa Tera
Aye maahe kaamil husne tamam

Khairul bashar par lakho’n salam
Lakho’n durood aur lakho’n salam

Itna karam to farmaiye
Raoxe pe sabko bulwaiye
Haazir yaha’n hain jitne ghulam

Khairul bashar par lakho’n salam
Lakho’n durood aur lakho’n salam

Sabko muyassar ho yeh mokam
Pahunche Madina ban kar ghulam
Parhte durrod aur parhte salaam

Khairul bashar par lakho’n salam
Lakho’n durood aur lakho’n salam

Read Also: Chaap Tilak sab cheeni re
Read Also: Ek Main Hi Nahi Un Par
New Lyrics: Gali Gali Saj Gai

Leave a Reply